جلسات دفاعیه

     جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی   

                                                                                      

تحت عنوان: اثر خودکنترلی بر عملکرد یادگیری مهارت دارت بین افراد ماهر و مبتدی

استاد راهنما: دکتر فرهاد قدیری

استاد مشاور: دکتر رسول یاعلی

ارائه دهنده: فیروزه محب اله اسدخانی

زمان: 9:00 97/11/3

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

                                                            

تحت عنوان: روایی و پایایی اپیکیشن های Protractor,fhp گوشی هوشمند اندروید برای اندازه گیری وضعیت سر به جلو

استاد راهنما: دکتر بهناز گنجی

استاد مشاور: دکتر محمدحسین ناصرملی

ارائه دهنده: فرنوش اعتمادی پور

مکان: 9:00 97/11/9

سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

                                                  

تحت عنوان: روایی و پایایی اپیکیشن های onprotractor,mrom گوشی هوشمند برای اندازه گیری وضعیت سر به جلو

استاد راهنما: دکتر بهناز گنجی

استاد مشاور: دکتر محمد حسین ناصرملی

ارائه دهنده: مریم رضازاده

زمان: 10:00 97/11/9

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی   

 

                                                               

تحت عنوان: اثر کانون توجه دورونی بر عملکرد و ادراک از خستگی(فشار)جوانان

استاد راهنما: دکتر علیرضا بهرامی

استاد مشاور: دکتر حسن غرایاق زندی

ارائه دهنده: ساناز سادات نقوی

زمان: 14:00 97/11/10

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی        

       

                                 

                    

تحت عنوان: اثر خودگویی انگیزشی بر رکورد دوی دوندگان سرعت

استاد راهنما: دکتر حسن غرایاق زندی

استاد مشاور: دکتر داود حومنیان

ارائه دهنده: الهام کاکلی

زمان: 12:00 97/11/10

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

                        

                                  

تحت عنوان: تاثیر تمرینات پایه ژیمناستیک و برایتونیک بر عملکرد حرکتی و مفهومی در مردان مبتلا به ناتوانی ذهنی

استاد راهنما: دکتر بهناز گنجی

استاد مشاور: دکتر سیمین جعفری

ارائه دهنده: نگار السادات میردورقی

مکان:16:00 97/11/10

سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

                                                   

تحت عنوان: اثر خود گویی آشکار و پنهان بر عملکرد تکلیف تولید نیرو و پرتاب دارت:نظریه همتاسازی نوع خودگویی یا تکلیف

استاد راهنما: دکتر ژاله باقرلی

استاد مشاور: دکتر پژمان احمدی

ارائه دهنده: الهه زمانی

زمان: 13:00 97/11/10

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی  

 

                                                     

تحت عنوان: تدوین استراتژی های توسعه نظام سلامت با رویکرد تربیت بدنی و ورزش در وزارت بهداشت

استاد راهنما: دکتر علی زارعی

استاد مشاور: دکتر عباس خدایاری

ارائه دهنده: محمد حسین میرزا راه کوشکی

زمان: 11:00 97/11/7

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی      

          

                                                  

تحت عنوان: شناسایی میزان شیوع ناهنجاریهای ستون فقرات در صفحه ساجیتال و ارتباط آنها با بروز درد در مردان رشته بدنسازی و ارائه تمرینات اصلاحی

استاد راهنما: دکتر مهدی کسب پرست

استاد مشاور: دکتر وحید ایمانی پور 

ارائه دهنده: مهدی زبر جدی فخر

زمان: 14:00 97/11/9

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی 

 

                                         

تحت عنوان: رابطه بین تعادل و نسبت قدرت عضلات چهار سر و همسترینگ در فوتبالیست های با و بدون درد کشککی رانی

استاد راهنما: دکتر فریده باباجانی

استاد مشاور: دکتر رحمان شیخ حسنی

ارائه دهنده: محمد تقی زاده

زمان: 14:00 97/11/10

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی    

            

                                                

تحت عنوان: تاثیر دو نوع تمرین اینتروال شدید و موازی بر سطوح hif-1a,vegf-1 و عملکرد تکواندو کاران دختر

استاد راهنما: دکتر مهسا محسن زاده

استاد مشاور: دکتر عیدی علیجانی

ارائه دهنده: صنم بابل فرضی بابلی

زمان: 15:00 97/11/9

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

                      

 تحت عنوان: بررسی وضعیت تجهیزات مدارس از منظر ارگونومی و ارتباط آن با شاخص های آنتروپومتری ناهنجاری های بالا تنه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول در مدارس روستایی شهرستان راز و جرگلان

استاد راهنما: دکتر امیر حسین براتی

استاد مشاور: دکتر محمدحسین ناصرملی

ارائه دهنده: حمید رستگاری

زمان: 13:00 97/11/9

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی        

        

                                                تحت عنوان: مقایسه اعتیاد به مواد مخدر، مدگرایی و اعتیاد به اینترنت در میان دختران ورزشکار و غیر ورزشکار

استاد راهنما: دکتر کیوان ملا نوروزی

استاد مشاور: دکتر عبدالله قاسمی

ارائه دهنده: الهه مولادوست

زمان: 12:00 97/11/8

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

                                               تحت عنوان: تاثیر وجدان کاری بر رضایت شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی در معلمان تربیت بدنی شهرستان

استاد راهنما: دکتر عباس خدایاری

استاد مشاور: دکتر حسین سپاسی

ارائه دهنده: بهروز محمودی

زمان: 10:00 97/11/14

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی   

            

                                         تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی  

 

                                                تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

                                               تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی    

            

                                          تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی  

   

                                                تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

                                                تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی     

           

                                         تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

    

                                                تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

                                                تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی   

             

                                         تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

                                          تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی    

 

                                                تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

                                                تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی  

              

                                         تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی  

 

                                                تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

                                               تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی  

              

                                         تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی