دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

افتخارات و دستاوردهای دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 دکتر علیرضا رحیمی

رزومه آکادمیک:

دکتر محمد حسین ناصرملی

ریاست دانشکده:

رزومه آکادمیک:

 دکتر بهناز گنجی

رزومه آکادمیک:

 دکتر بیتادیوسارناز:

رزومه آکادمیک.

دکتر شهلا حجت

رزومه آکادمیک:

دکترسیمین جعفری

رزومه آکادمیک:

دکتر وحید مظلوم

رزومه آکادمیک:

دکتر ژاله باقرلی

رزومه آکادمیک:

 دکتر فریبا آقایی:

انجام طرح پژوهشی، تألیف یا ترجمه کتاب، تألیف مقاله ، سخنرانی د ر همایش بین المللی:  

1طرح پژوهشی

1همایش بین المللی

 دکتر عباس خدایاری:

انجام طرح پژوهشی، تألیف یا ترجمه کتاب، تألیف مقاله ، سخنرانی د رهمایش بین المللی:

7کتاب

8همایش بین المللی

4مقاله علمی- پژوهشی

مربی تیم ملی کشتی فرنگی (بدنساز)دانشجویا ن ایران.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان

 سید نعمت اله خلیفه:

انجام طرح پژوهشی، تألیف یا ترجمه کتاب، تألیف مقاله ، سخنرانی د ر همایش بین المللی:

5کتاب

6همایش بین المللی

3مقاله علمی-پژوهشی

کسب مقام اول مسابقات بیست و چهارمین دوره یونیورسیاد 2007 تایلند در رشته تکواندو برای اولین بار   در تاریخ ورزش دانشجویی.

مربی برتر آسیا در مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا 2009 تهران 

مربی برتر ایران در سالهای 1385 و1386و 1387

کسب بیش از 15 عنوان قهرمانی کشور در رده های سنی مختلف

کسب بیش از بیش از 20 عنوان قهرمانی از تورنمنت های بین المللی

کسب مقام دوم مسابقات قهرمانی جهان سال 2007چین

کسب مقام اول مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان در سال 2006 اسپانیا برای اولین بار در تاریخ ورزش   دانشجویی.

کسب مقام اول اولین دوره ی مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا در سال 2007 تهران

کسب مقام اول دومین دوره ی مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا 2009 تهران

 دکتر علی زارعی:

 انجام طرح پژوهشی، تألیف یا ترجمه کتاب، تألیف مقاله ، سخنرانی د رهمایش بین المللی:

1همایش بین المللی

 سید بهادر زکی زاده:

 انجام طرح پژوهشی، تألیف یا ترجمه کتاب، تألیف مقاله ، سخنرانی د رهمایش بین المللی:

3کتاب

1همایش بین المللی

1مقاله علمی – پژوهشی

 دکتر امیر سرشین:

 انجام طرح پژوهشی، تألیف یا ترجمه کتاب، تألیف مقاله ، سخنرانی د رهمایش بین المللی:

 1کتاب

4همایش

4مقاله علمی – پژوهشی

 دکتر افسانه صنعتکاران :

 انجام طرح پژوهشی، تألیف یا ترجمه کتاب، تألیف مقاله ، سخنرانی د رهمایش بین المللی:

4طرح پژوهشی

1کتاب

10همایش بین المللی

 دکتر عیدی علیجانی:

انجام طرح پژوهشی، تألیف یا ترجمه کتاب، تألیف مقاله ، سخنرانی د رهمایش بین المللی:

2طرح پژوهشی

11 کتاب

3 همایش بین المللی

17 مقاله علمی-پژوهشی

نایب رئیس کنفدراسیون دو و میدانی آسیا

نایب رئیس فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران

دارای کرسی دانشگاه بریتیش کلمبیا

 میترا عزیزی:

 انجام طرح پژوهشی، تألیف یا ترجمه کتاب، تألیف مقاله ، سخنرانی د رهمایش بین المللی:

 1طرح پژوهشی

2کتاب

2همایش بین المللی

5مقاله

مسابقات شنای دانشجویان دانشگاه آزاد کشور. شناگر مقام دوم

مقام اول در مسابقات قایقرانی قهرمانی کشورسال 74

مقام اول ودوم در مسابقات قهرمانی کشور قایقرانی75

مقام اول در مسابقات قهرمانی کشور قایقرانی سال 76

مقام چهارم در مسابقات قهرمانی اسیا درچین سال 73

مقام چهارم در مسابقات قهرمانی اسیا کره جنوبی سال74

 مهدی کسب پرست:

 انجام طرح پژوهشی، تألیف یا ترجمه کتاب، تألیف مقاله ، سخنرانی د رهمایش بین المللی:

12طرح پژوهشی

1کتاب

8همایش بین المللی

3مقاله علمی- پژوهشی

پژوهشگر برجسته. دریافت لوح تقدیر از جناب آقای دکتر رامین حاجی خانی. ۱۳۸۳

پژوهشگر نمونه. دریافت لوح تقدیر از جناب آقای دکتر رامین حاجی خانی. 1385

 دکتر مهدی کهندل:

 انجام طرح پژوهشی، تألیف یا ترجمه کتاب، تألیف مقاله ، سخنرانی د رهمایش بین المللی:

4طرح پژوهشی

1کتاب

5همایش بین المللی

7مقاله علمی - پژوهشی

استاد نمونه دانشکده تربیت بدنی و  علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دریافت لوح تقدیر از جناب آقای  دکتر رامین حاجی خانی 1383

پژوهشگر نمونه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 دکتر  مهسا محسن زاده:

 7 مقالهISI

5 مقاله علمی- پژوهشی

8 همایش بین المللی

 دکتر مسعود معینی شبستری:

 انجام طرح پژوهشی، تألیف یا ترجمه کتاب، تألیف مقاله ، سخنرانی د رهمایش بین المللی:

5کتاب

3همایش بین المللی

5مقاله علمی- پژوهشی

عضویت درتیم ملی فوتبال جوانان ایران درمسابقات جوانان آسیا. شهر مانیل ،فیلیپین1350

عضویت درتیم ملی فوتبال ایران درمسافرت به کشورشوروی وبازی باتیم ملی این کشور1350 - شهرمسکو

مقام سوم جام باشگاه های آسیا باتیم تاج (استقلال(بانکوک ، تایلند1350

عضویت درتیم فوتبال تاج (استقلال) وقهرمان جام باشگاه های آسیا1349 – تهران

عضویت درتیم ملی فوتبال ایران درمسابقات " جام عمران منطقه ای 1349 - تهران

 دکتر پریوش نوربخش:

 انجام طرح پژوهشی، تألیف یا ترجمه کتاب، تألیف مقاله ، سخنرانی د رهمایش بین المللی:

8طرح پژوهشی

4کتاب

23همایش بین المللی

26مقاله علمی – پژوهشی

مربیگری درجه 1 (آسیایی)  ایران-تهران. ۱۳۸۷ – ۱۳۸۷

 دکتر مهوش نوربخش:

 انجام طرح پژوهشی، تألیف یا ترجمه کتاب، تألیف مقاله ، سخنرانی د رهمایش بین المللی:

5کتاب

9همایش بین المللی

25مقاله علمی- پژوهشی

کسب لوح تقدیر به دلیل برگزیده شدن د ر بخش طرح های تحقیقاتی  دانش. ۱۳۸۴

برنامه ریزی برای مربیان تیم های ملی. ایران تهران ، زیر نظر انجمن مربیگری کانادا13فروردین 1375 - 1 اردیبهشت 1375

روانشناسی ورزشی برای مربیان تیم های ملی( مدرک بین المللی ). ایران تهران ، زیر نظر انجمن بین المللی  روانشناسی ورزشی کانادا1 شهریور 1373 - 20 شهریور 1373

راه اندازی ورزش زنان در استان خوزستان .اهواز.‏  ۱ شهریور ۱۳۶۲  

مربیگری بین المللی والیبال. ایران تهران.10مرداد1369- 29مرداد1369

 دکتر فوآد فیض الهی

رزومه آکادمیک: