اخبار

مدرسه عالی مهارت جوش واحد کرج افتتاح شد
با حضور دکتر بطحایی معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی

مدرسه عالی مهارت جوش واحد کرج افتتاح شد

با حضور دکتر سیدمحمد بطحایی معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج و جمعی از مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی در دانشکده عالی مهارت و کارآفرینی واحد کرج آیین افتتاح دبیرستان دوره اول و مدرسه عالی مهارت جوش برگزار شد.

ادامه مطلب
چگونگی برگزاری کلاسها در مهرماه سال جاری براساس تصمیمات ستاد ملی کرونا خواهد بود
در بازدید دکتر علمایی از دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز

چگونگی برگزاری کلاسها در مهرماه سال جاری براساس تصمیمات ستاد ملی کرونا خواهد بود

جلسه ی شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز با حضور دکتر جواد علمایی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج و جمعی از مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی در سالن شورای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد .

ادامه مطلب