اخبار

در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اماکن ورزشی مزین به نام شهدا شد

به یاد رشادت ها و دلاوری های  شهدای دانشگاه آزاد اسلامی اماکن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مزین به نام شهدا گردید.

ادامه مطلب
با تلاش اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز

۲۳هزار متر مربع از اراضی شهرستان نظرآباد به دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز اعاده و تثبیت شد

اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز،موفق به اعاده و تثبیت ۲۳ هزار متر مربع از اراضی شهرستان نظرآباد شد.

ادامه مطلب