اخبار دانشگاه - آرشیو

آزمون کتابخوانی بیست و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی ( اساتید و دانشجویان ) در دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز برگزار شد.

آزمون کتابخوانی بیست و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی ( اساتید و دانشجویان ) در دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز برگزار شد.

آزمون کتابخوانی بیست و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی ( اساتید و دانشجویان ) در دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز برگزار شد.

ادامه مطلب
دکتر منصوره تجویدی طی حکمی از طرف دکتر بهروز میرزا دبیر هیات امنای دانشگاههای استان البرز به سمت سرپرست معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج منصوب شد

دکتر منصوره تجویدی طی حکمی از طرف دکتر بهروز میرزا دبیر هیات امنای دانشگاههای استان البرز به سمت سرپرست معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج منصوب شد

دکتر منصوره تجویدی طی حکمی از طرف دکتر بهروز میرزا دبیر هیات امنای دانشگاههای استان البرز به سمت سرپرست معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج منصوب شد

ادامه مطلب
دکتر بهروز میرزا رئیس شورای هم اندیشی بسیج و روسای دانشگاه‌های استان البرز: دانشگاه‌ها می بایست با شتاب بیشتری در مسیر تبدیل علم به فناوری و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه بپردازند

دکتر بهروز میرزا رئیس شورای هم اندیشی بسیج و روسای دانشگاه‌های استان البرز: دانشگاه‌ها می بایست با شتاب بیشتری در مسیر تبدیل علم به فناوری و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه بپردازند

دکتر بهروز میرزا رئیس شورای هم اندیشی بسیج و روسای دانشگاه‌های استان البرز: دانشگاه‌ها می بایست با شتاب بیشتری در مسیر تبدیل علم به فناوری و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه بپردازند

ادامه مطلب
توصیه دکتر بهروز میرزا  رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به دانشجویان: با حضور در تشکل های دانشجویی درک سیاسی خود را از مسائل و موضوعات جاری جامعه گسترش داده و نقش خود را به طور مستقل اجرا کنند

توصیه دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به دانشجویان: با حضور در تشکل های دانشجویی درک سیاسی خود را از مسائل و موضوعات جاری جامعه گسترش داده و نقش خود را به طور مستقل اجرا کنند

توصیه دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به دانشجویان: با حضور در تشکل های دانشجویی درک سیاسی خود را از مسائل و موضوعات جاری جامعه گسترش داده و نقش خود را به طور مستقل اجرا کنند

ادامه مطلب