اخبار دانشگاه - آرشیو

به بهانه روز جهانی نابینایان (عصای سفید) برگزار شد: نشست دکتر میرزا سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با دانشجویان نابینا و کم بینا

به بهانه روز جهانی نابینایان (عصای سفید) برگزار شد: نشست دکتر میرزا سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با دانشجویان نابینا و کم بینا

به بهانه روز جهانی نابینایان (عصای سفید) برگزار شد: نشست دکتر میرزا سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با دانشجویان نابینا و کم بینا

ادامه مطلب
دکتر بهروز میرزا در اجتماع بزرگ دانشگاهیان عاشورائی استان البرز: لازم است دانشگاهیان با یادآوری حماسه کربلا توجه جوانان را هرچه بیشتر به فرهنگ عاشورا معطوف داشته و اذهان جوانان را بیش از پیش آگاه نمایند

دکتر بهروز میرزا در اجتماع بزرگ دانشگاهیان عاشورائی استان البرز: لازم است دانشگاهیان با یادآوری حماسه کربلا توجه جوانان را هرچه بیشتر به فرهنگ عاشورا معطوف داشته و اذهان جوانان را بیش از پیش آگاه نمایند

دکتر بهروز میرزا در اجتماع بزرگ دانشگاهیان عاشورائی استان البرز: لازم است دانشگاهیان با یادآوری حماسه کربلا توجه جوانان را هرچه بیشتر به فرهنگ عاشورا معطوف داشته و اذهان جوانان را بیش از پیش آگاه نمایند

ادامه مطلب
به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نمایشگاه کوهنوردی این واحد دانشگاهی در دامنه کوه نورالشهداء واقع در عظیمیه کرج افتتاح شد.

به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نمایشگاه کوهنوردی این واحد دانشگاهی در دامنه کوه نورالشهداء واقع در عظیمیه کرج افتتاح شد.

به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نمایشگاه کوهنوردی این واحد دانشگاهی در دامنه کوه نورالشهداء واقع در عظیمیه کرج افتتاح شد.

ادامه مطلب

دکتر میرزا در نخستین جلسه رسمی شورای زنان فرهیخته استان البرز:دستیابی به توسعه روزافزون در کشور بدون بهره گیری از توانایی های بانوان حاصل نمی‌شود

دکتر میرزا در نخستین جلسه رسمی شورای زنان فرهیخته استان البرز:دستیابی به توسعه روزافزون در کشور بدون بهره گیری از توانایی های بانوان حاصل نمی‌شود

ادامه مطلب
همزمان با برگزاری کنگره ملی طب حیوانات همراه: نمایشگاه تخصصی دام های همراه در دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برپا شد

همزمان با برگزاری کنگره ملی طب حیوانات همراه: نمایشگاه تخصصی دام های همراه در دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برپا شد

همزمان با برگزاری کنگره ملی طب حیوانات همراه: نمایشگاه تخصصی دام های همراه در دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برپا شد

ادامه مطلب

دکتر سیدشاپوررضا شجاعی در کنگره ملی طب حیوانات همراه:مطالعه زیاد، کسب علم روز دنیا در زمینه تخصصی و داشتن امید در تمام مراحل زندگی را به دانشجویان دامپزشکی توصیه می کنم

دکتر سیدشاپوررضا شجاعی در کنگره ملی طب حیوانات همراه:مطالعه زیاد، کسب علم روز دنیا در زمینه تخصصی و داشتن امید در تمام مراحل زندگی را به دانشجویان دامپزشکی توصیه می کنم

ادامه مطلب
دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج: با بیش از 152 رشته کارشناسی ارشد و دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به خواستگاه تحصیلات تکمیلی در استان البرز تبدیل شده است

دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج: با بیش از 152 رشته کارشناسی ارشد و دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به خواستگاه تحصیلات تکمیلی در استان البرز تبدیل شده است

دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج: با بیش از 152 رشته کارشناسی ارشد و دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به خواستگاه تحصیلات تکمیلی در استان البرز تبدیل شده است

ادامه مطلب

دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اعلام کرد: ارتقاء تعداد رشته های دکتری به 55 رشته و کارشناسی ارشد به 97 رشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اعلام کرد: ارتقاء تعداد رشته های دکتری به 55 رشته و کارشناسی ارشد به 97 رشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ادامه مطلب