اخبار دانشگاه - آرشیو

با حضور روساو مسولین واحدهای البرز، قم و قزوین در واحد کرج برگزار شد: کارگاه آموزشی بررسی وضعیت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در رتبه بندی های بین‌المللی

با حضور روساو مسولین واحدهای البرز، قم و قزوین در واحد کرج برگزار شد: کارگاه آموزشی بررسی وضعیت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در رتبه بندی های بین‌المللی

با حضور روساو مسولین واحدهای البرز، قم و قزوین در واحد کرج برگزار شد: کارگاه آموزشی بررسی وضعیت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در رتبه بندی های بین‌المللی

ادامه مطلب
دکتر میرزا در جلسه شورای واحد کرج:توسعه کمی و کیفی سازی واحدهای دانشگاهی استان البرز از اولویت های برنامه ریزی در هیأت امنای این استان است

دکتر میرزا در جلسه شورای واحد کرج:توسعه کمی و کیفی سازی واحدهای دانشگاهی استان البرز از اولویت های برنامه ریزی در هیأت امنای این استان است

دکتر میرزا در جلسه شورای واحد کرج:توسعه کمی و کیفی سازی واحدهای دانشگاهی استان البرز از اولویت های برنامه ریزی در هیأت امنای این استان است

ادامه مطلب
دکتر میرزاده در راستای تکریم و اعتلای کارکنان دانشگاه اعلام کرد: تخفیف شهریه ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزایش یافت

دکتر میرزاده در راستای تکریم و اعتلای کارکنان دانشگاه اعلام کرد: تخفیف شهریه ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزایش یافت

دکتر میرزاده در راستای تکریم و اعتلای کارکنان دانشگاه اعلام کرد: تخفیف شهریه ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزایش یافت

ادامه مطلب
دکتر کریم زارع در اولین جلسه باشگاه پژوهشگران جوان استان البرز:باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، حمایت و پشتیبانی از پژوهشگران جوان و محققین را وظیفه خود می داند

دکتر کریم زارع در اولین جلسه باشگاه پژوهشگران جوان استان البرز:باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، حمایت و پشتیبانی از پژوهشگران جوان و محققین را وظیفه خود می داند

دکتر کریم زارع در اولین جلسه باشگاه پژوهشگران جوان استان البرز:باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، حمایت و پشتیبانی از پژوهشگران جوان و محققین را وظیفه خود می داند

ادامه مطلب

در هفته دولت و در دیداری صمیمانه با حضور مسئولین این دانشگاه از استادان و کارکنان جانباز دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تقدیر شد

در هفته دولت و در دیداری صمیمانه با حضور مسئولین این دانشگاه از استادان و کارکنان جانباز دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تقدیر شد

ادامه مطلب