اخبار دانشگاه - آرشیو

حجت الاسلام والمسلمین دکتر عباسی فرد نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در استان های البرز، قم و قزوین در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان واحد کرج

حجت الاسلام والمسلمین دکتر عباسی فرد نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در استان های البرز، قم و قزوین در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان واحد کرج

حجت الاسلام والمسلمین دکتر عباسی فرد نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در استان های البرز، قم و قزوین در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان واحد کرج

ادامه مطلب