اخبار دانشگاه - آرشیو

حجت الاسلام والمسلمین فرید در جمع بیش از 250 نفر معتکف در واحد کرج : نسل امروز ما تشنه معنویت است و نحوه ارائه این معنویت مهم است

حجت الاسلام والمسلمین فرید در جمع بیش از 250 نفر معتکف در واحد کرج : نسل امروز ما تشنه معنویت است و نحوه ارائه این معنویت مهم است

حجت الاسلام والمسلمین فرید در جمع بیش از 250 نفر معتکف در واحد کرج : نسل امروز ما تشنه معنویت است و نحوه ارائه این معنویت مهم است

ادامه مطلب