اخبار دانشگاه - آرشیو

حضور تاثیرگذار دستاوردها و توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در نمایشگاه پژوهشی البرز

حضور تاثیرگذار دستاوردها و توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در نمایشگاه پژوهشی البرز

حضور تاثیرگذار دستاوردها و توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در نمایشگاه پژوهشی البرز با هدف ایجاد بستر مناسب برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

ادامه مطلب
آقای میلاد ماهان راد مخترع برگزیده مسابقات جهانی اختراعات کره جنوبی گردید. او موفق به دریافت مدال طلا در مسابقات بین المللی اختراعات سئول  SIIF2014  که زیر نظر فدراسیون بین المللی مخترعان جهان IFIA و سازمان مالکیت معنوی و فکری جهان شد.

آقای میلاد ماهان راد مخترع برگزیده مسابقات جهانی اختراعات کره جنوبی گردید. او موفق به دریافت مدال طلا در مسابقات بین المللی اختراعات سئول SIIF2014 که زیر نظر فدراسیون بین المللی مخترعان جهان IFIA و سازمان مالکیت معنوی و فکری جهان شد.

آقای میلاد ماهان راد مخترع برگزیده مسابقات جهانی اختراعات کره جنوبی گردید. او موفق به دریافت مدال طلا در مسابقات بین المللی اختراعات سئول SIIF2014 که زیر نظر فدراسیون بین المللی مخترعان جهان IFIA و سازمان مالکیت معنوی و فکری جهان شد.

ادامه مطلب