اخبار دانشگاه - آرشیو

همانند سال های گذشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 250 نفر از دانشجویان واحد کرج در مسجد پیامبر اعظم(ص) این دانشگاه معتکف شدند

همانند سال های گذشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 250 نفر از دانشجویان واحد کرج در مسجد پیامبر اعظم(ص) این دانشگاه معتکف شدند

همانند سال های گذشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 250 نفر از دانشجویان واحد کرج در مسجد پیامبر اعظم(ص) این دانشگاه معتکف شدند

ادامه مطلب

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همزمان با سایر دانشگاه های استان البرز کشتار وقیحانه مسلمانان غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همزمان با سایر دانشگاه های استان البرز کشتار وقیحانه مسلمانان غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند

ادامه مطلب

حجت الاسلام والملسمین رزاقی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان البرز در مراسم بزرگداشت میلاد حضرت علی(ع): رجب، شعبان و رمضان بهار معنوی است که در آن محصول معنوی یک ساله هر انسان برداشت می شود

حجت الاسلام والملسمین رزاقی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان البرز در مراسم بزرگداشت میلاد حضرت علی(ع): رجب، شعبان و رمضان بهار معنوی است که در آن محصول معنوی یک ساله هر انسان برداشت می شود

ادامه مطلب
دکتر غلامعلی افروز در مراسم بزرگداشت مقام معلم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج: یکی از مسئولیت های معلمان حقیقی در دنیای امروز امیدبخشی وایجاد انگیزه تلاش است

دکتر غلامعلی افروز در مراسم بزرگداشت مقام معلم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج: یکی از مسئولیت های معلمان حقیقی در دنیای امروز امیدبخشی وایجاد انگیزه تلاش است

دکتر غلامعلی افروز در مراسم بزرگداشت مقام معلم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج: یکی از مسئولیت های معلمان حقیقی در دنیای امروز امیدبخشی وایجاد انگیزه تلاش است

ادامه مطلب