اخبار دانشگاه - آرشیو

کارگاه آموزشی مدیریت اطلاعات علمی و ساماندهی پژوهش با نرم افزار CITAVI و کارگاه سیستم رتبه بندی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برگزار خواهد گردید.

کارگاه آموزشی مدیریت اطلاعات علمی و ساماندهی پژوهش با نرم افزار CITAVI و کارگاه سیستم رتبه بندی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برگزار خواهد گردید.

ادامه مطلب

با حضور نماینده وزیر امور خارجه و جمعی از مسئولین کشوری در دانشگاه واحد کرج کارگاه آموزشی بهره برداری از ظرفیت های پیمان های خواهر شهری برگزار شد

با حضور نماینده وزیر امور خارجه و جمعی از مسئولین کشوری در دانشگاه واحد کرج کارگاه آموزشی بهره برداری از ظرفیت های پیمان های خواهر شهری برگزار شد

ادامه مطلب