آرشیو اخبار

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج

سرپرست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج معارفه شد

در مراسمی با حضور دکتر محمد حسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج با رعایت پروتکل های بهداشتی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی معارفه شد.

ادامه مطلب