آرشیو اخبار

با هدف ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه

نشست تخصصی راهکارهای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برگزار شد

طی نشستی با حضور دکتر محمدحسن برهانی فر دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج و جمعی از مسئولین حوزوی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با رعایت پروتکل های بهداشتی در خصوص راهکارهای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برگزار شد.

ادامه مطلب
مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان البرز دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز اندیشکده مطالعات راهبردی زنان و خانواده بسیج اساتید استان البرز تقدیم می کند .

پنل تخصصی با موضوع حجاب اجباری

ادامه مطلب