آرشیو اخبار

در روزهای پایانی سال ۹۵ از کارکنان بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تقدیر شد

در روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ از سی سال تلاش و خدمت ۳۷ نفر ازکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج که در این سال به درجه بازنشستگی نائل شدند، در حضور دکتر حبیبی معاون اداری و مالی کرج ،تقدیر به عمل آمد

ادامه مطلب
مبادله استاد، دانشجو و طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و آکادمی علوم چین با تاکید بر مطالعات تغییرات اقلیمی و زمین شناسی
در بازدید هیأت چینی مطرح شد:

مبادله استاد، دانشجو و طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و آکادمی علوم چین با تاکید بر مطالعات تغییرات اقلیمی و زمین شناسی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج هیأت چینی از آکادمی تحقیقاتی علوم فلات تبت از امکانات، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بازدید کردند.

ادامه مطلب