آرشیو اخبار

حجت الاسلام والمسلمین فرید در جمع بیش از 250 نفر معتکف در واحد کرج : نسل امروز ما تشنه معنویت است و نحوه ارائه این معنویت مهم است

حجت الاسلام والمسلمین فرید در جمع بیش از 250 نفر معتکف در واحد کرج : نسل امروز ما تشنه معنویت است و نحوه ارائه این معنویت مهم است

حجت الاسلام والمسلمین فرید در جمع بیش از 250 نفر معتکف در واحد کرج : نسل امروز ما تشنه معنویت است و نحوه ارائه این معنویت مهم است

ادامه مطلب
دکتر برهانی فر معاون فرهنگی واحد کرج:اعتکاف فرصتی است برای پاکسازی روح و جان از آلودگی ها و صیقل دادن آیینه دل برای دریافت الهامات ربانی و رهایی از تمایلات شیطانی

دکتر برهانی فر معاون فرهنگی واحد کرج:اعتکاف فرصتی است برای پاکسازی روح و جان از آلودگی ها و صیقل دادن آیینه دل برای دریافت الهامات ربانی و رهایی از تمایلات شیطانی

دکتر برهانی فر معاون فرهنگی واحد کرج:اعتکاف فرصتی است برای پاکسازی روح و جان از آلودگی ها و صیقل دادن آیینه دل برای دریافت الهامات ربانی و رهایی از تمایلات شیطانی

ادامه مطلب