آرشیو اخبار

سه انتصاب جدید در هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز

طی حکمی از طرف دکتر عباسی فرد ، نماینده تام الاختیار هیات امنا در استان البرز، دکتر بهروز میرزا ریاست محترم واحد کرج و دکتر سید شاپور شجاعی قائم مقام و معاونت محترم دانشجویی واحد کرج به عنوان عضو شورای انتصابات استان البرز و دکتر شقایق معاون محترم آموزشی واحد کرج به عنوان سرپرست دبیرخانه شورای انتصابات استان البرز منصوب شدند.

ادامه مطلب

در اجرای سیاست همکاری با سازمان های استانی انجام شد:عقد تفاهم نامه علمی و فنآوری مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

در اجرای سیاست همکاری با سازمان های استانی انجام شد:عقد تفاهم نامه علمی و فنآوری مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

ادامه مطلب