آرشیو اخبار

پذیرش دانشجوی خارجی -ایجاد پردیس دانشگاهی در خارج از کشور

پذیرش دانشجوی خارجی -ایجاد پردیس دانشگاهی در خارج از کشور

در جلسه ای با حضور معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی در واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به زودی به یک واحد بین الملل تبدیل خواهد شد. - پذیرش دانشجوی خارجی -ایجاد پردیس دانشگاهی در خارج از کشور از برنامه آتی در این راستا می باشد.

ادامه مطلب